Last news

On the south-east side of the citadel was a salute battery with 8 pieces of 24-pounder cannons. Här finns mycket att hämta, både av natur- och kulturupplevelser. Det byggdes vid 1800-talets mitt för att tjäna..
Read more
For the collector, this is a unique chance to stay in touch with the evolution of an artist one is interested. Kontakta oss, kundtjänst, jour dygnet runt. For the gallery, it means an exciting new road..
Read more

Klockspelet domkyrkan lund


klockspelet domkyrkan lund

Düren står bakom två konstverk i kryptan. Lunds domkyrkas krypta har, arkitektoniskt sett, i stort sett förblivit orörd sedan 1123 (men används regelbundet för gudstjänster). Ett av dessa är en sarkofag till den siste ärkebiskopen Birger Gunnersen som står vid den tidigare altarplatsen. När det skulle färdigställas uteblev dock två småtorn vid tvärskeppet och korets hörn samt ett större torn vid mittkvadraten. Det invigdes den v ärkebiskopen Ascer. Make sure to check out the spooky crypt and the old mechanical clock ( rings at 1300). Mycket tyder dock på att detta rör sig om en tidigare kyrka, och att den nuvarande domkyrkan började byggas under tidigt 1100-tal, efter det att Lund blivit ärkebiskopssäte för Norden. Verk av Rosenmüller, Janacek, Dvorák / Hagnell, Torsten, baryton ; Janacek, Bedrich, orgel.

Lunds domkyrka, lunds domkyrkaklockspelet domkyrkan lund

Under denna finns montrar med bland annat äldre biblar till allmän beskådan. Det södra sidoskeppets portal. Domkyrkans nattvardssilver tillverkades 1995 av Magnus G:son Liedholm och förvaras i ett skåp i dopkapellet. The Big Ben Phonogram Company 574-001. Tillsammans blir detta 7 074 pipor. Lunds domkyrka anses vara Nordens främsta efterföljare till kejsardomen i, speyer. Högkorets tak domineras av en sex meter hög absidmosaik föreställande Jesu återkomst, i gestalt av en Kristus Pantokrator. Orgeln från 1626 borttogs, altaret från 1577 nedtogs och de medeltida korstolarna flyttades.

Arkiverad från originalet den. Nuvarande urtavla räcker alltså till år 2123, sedan måste den uppdateras. Detta skedde åren.


Sitemap