Last news

Molnigt Soligt 0,15 0,4 0, temperatures false true false Väderstatistik och historik för Göteborg Vädret för ett år sedan Min Max Väderstation 1,4 6,7 Göteborg 2,4 6,8 Fiskhamnsmotet -0,3 5,7 Delsjön 1,0 6,7 Fiskebäck -1,7 6,5..
Read more
Har du en fråga? Michio Kaku, The Darwin Awards, Kvibergsskolan, Wikimedia Sverige, Wikipedia i utbildning, Norra Halland, Horisonten, Nordiska Skolledarkongressen, I Love Programming, Nösund Havshotell, Zits, Dilbert, Calvin and Hobbes, Berkeley Breathed's Bloom County, Hubble Space..
Read more

Malmö högskola biomedicinsk analytiker schema


malmö högskola biomedicinsk analytiker schema

tredje läsåret krävs godkända resultat i kurserna under termin 1-4 inom programmet eller motsvarande kunskaper. Rätt till omtentamen Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Du kan söka efter schema för program eller för fristående kurser.

Mål för biomedicinsk analytikerexamen Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070701. Inrättandedatum:, fastställandedatum: Beslutande instans: Fakulteten för hälsa och samhälle, gäller från:, kursbeskrivning. Biomedicinsk laboratorievetenskap - examensarbete, 15 hp Innehåller avsnittatt insamla, bearbeta och analysera data samt kritiskt utvärdera och på ett vetenskapligt sätt dokumentera resultaten. Titta då på siffran i slutet av schemalänken så att det där står den termin du började studera på programmet (till exempel 17h).

Malmö högskola biomedicinsk analytiker schema
malmö högskola biomedicinsk analytiker schema

Undervisningsspråk: Svenska och engelska, inrättandedatum: 22 november 2006, fastställandedatum: Beslutande instans: Fakulteten för hälsa och samhälle, gäller från: 03 september 2018, ersätter utbildningsplan fastställd: Förkunskapskrav, grundläggande behörighet Biologi 2, Fysik 1a/1b1 1b2, Kemi 2, Matematik 3b /. Scheman publiceras fyra veckor före kursstart. Innehåll Kurser inom programmet För programtillfälle med start Höst 2018: Höst 2018 - Termin Termin Termin Termin Termin Termin 6 Lärandemål Mål för utbildning på grundnivå I kap 8 Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101. Kritisk granskning av annan students arbete sker i seminarieform. Examensbevis Examensbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. Utbildningsplan, utbildningsplan för studenter antagna höst 2018. Då har du hittat rätt. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar denna förmåga genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. För behörighet att utöva biomedicinska analytikeryrket (Biomedical Scientist) krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen. Urval grundas på prestationer under den tidigare delen av utbildningen. Behovet av nyutbildade biomedicinska analytiker är stort, särskilt inom hälso- och sjukvården.


Sitemap