Last news

Aktuellt, träd skyddar varandra i Vindarnas park. Klart Tåg Ut Hundra år I Rörliga Bilder. Bakom trädkronorna skymtar MAX IV och in mot det blivande Science Village sträcker sig en stor park med olika trädarter, som..
Read more
Whether it is concept. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Den svenska sjuksköterskeutbildningen överrensstämmer med EU:s krav men för att få arbeta som sjuksköterska i ett..
Read more

Bygg stockholm city


bygg stockholm city

sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Det är både stora och små projekt, några i tidig planering och andra som nästan är färdiga, till exempel Citybanan som invigs nu i sommar. Här får du veta mer om hur Stockholm växer och hur det påverkar de platser du bor bankomat malmö sjukhus och rör dig.

Av bjornasplind onsdag 26 september 2018. Projekt City samordnar olika aktörer och de stadsutvecklingsprojekt som pågår i innerstaden, främst inom Norrmalms stadsdel. Området kring Tegelbacken och Centralen utreds för att skapa en bättre trafiksituation och en trevligare miljö för gående och cyklister. På så vis skulle miljön fortsätta förmedla berättelser om 1960- och 70-talens stadsbyggande, säger Annsofi Edberg, handläggare på Länsstyrelsens enhet för planfrågor i ett pressmeddelande. Det vill i alla fall staden. Det här skriver Stockholm Direkt. Ett delvis bevarande av byggnaden skulle låta viktiga karaktärsdrag finnas kvar, som till exempel de successivt utkragande fönsterbanden och den tidstypiska färgen på huset. Vi expanderar, renoverar och bygger ihop så att du och alla andra får förutsättningar att jobba, leva och åka dit ni ska. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Det så kallade Passagenhusen vid korsningen Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan ska rivas och ersättas med ett nytt kontorshus.


Sitemap