Last news

Det framgår av remissvar på Anders Ferbes utredning om korttidsarbeten, en stödform som i nuläget bara finns i djup lågkonjunktur., dN:s ledarsida förespråkar i dag att mittenpartierna ska släppa fram en Socialdemokratisk minoritetsregering. Alvesta, Arlanda C..
Read more
Med hjälpa av Åke Asplund och hans bror, eric Carlsson lyckades de utveckla insamling av pollen i stor skala. Nu kan vi erbjuda allt under ett och samma tak. Nytt målfrosseri av röglepuckarna Spelare och åskådare..
Read more

Ny säkerhetschef helsingborg


ny säkerhetschef helsingborg

livskvalitet och engagemang. Vi är nu över 136 000 invånare. Tom Jakobsen, lotta Holme, katarina Thomasson, thomas Andersson.

Avdelningen består av 36 personer. Avdelningen, enheten trygghet och säkerhet är en del av avdelningen strategisk samhällsutveckling, tillsammans med enheterna för mark och exploatering, strategisk planering och infrastrukturplanering. Kontaktperson Är du den vi söker? Staden delar hans bedömning. Martin Årstrand, maria Håkansson 46 (0)660-59972, olof Salmonsson, karin Backman, carina Riström. Enheten för trygghet och säkerhet består av sex personer där du som säkerhetschef är ansvarig. Enheten för trygghet och säkerhet har uppdraget att leda, utveckla och samordna strategiska frågor inom områdena kommunal krishantering, riskhantering, brottsförebyggande, riskfinansiering samt informationssäkerhet. Grunden i ditt arbete är förebyggande arbete, där du verkar för att främja trygghet, förebygga olyckor och brott, samt skapa robusthet och beredskap i samhället för en attraktiv stad att leva.

Transportstyrelsen helsingborg
Bilmek helsingborg

Arbetsbeskrivning, som säkerhetschef i Helsingborgs stad är ditt uppdrag att utifrån ett strategiskt perspektiv leda och samordna stadens samlade arbete. Med Elina Bratt får vi en skicklig ledare med driv och engagemang för Helsingborgs stad. Jag göteborgs sjukhus östra vill inte gå in på hans privata ekonomiska situation, men han liksom vi gör själv den bedömningen. Elina är väl insatt i stadens brottsförebyggande arbete och ligger bakom några av de initiativ som uppmärksammats nationellt. Frågor kring tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Emma Wittlock på Vi arbetar med urval löpande och ser gärna att du skickar din ansökan snarast. Stadsledningsförvaltningen är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka och därigenom skapar vi arbetsglädje. Kontaktpersoner på detta företaget, bernt Legersjö.


Sitemap