Last news

Dojazd do lotniska Göteborg-City z Apple Hotel zajmie nie wicej ni 20 minut. Hotel pooony w dobrej lokalizacji, obok drzew palmowych i ogrodw. Kadego dnia w godzinach porannych w lobby gocie mog delektowa si niadaniem w..
Read more
VärmeTeamet i Skåne AB är ett väletablerat företag som har Skåne och även Danmark som arbetsfält. Klicka här för saker att göra i Helsingborg. Akelius Fastigheter i Helsingborg, i Helsingborg förvaltar Akelius 68 fastigheter med..
Read more

Master datavetenskap uppsala universitet


master datavetenskap uppsala universitet

programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen. Concurrency och parallellprogrammering, moderna datorers gratis utflykter i stockholm beräkningskapacitet ökar genom att fler och fler parallella beräkningar kan utföras. För masterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall kunna definiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem självständigt och i grupp, inom givna ramar, kunna formulera modeller, problem och deras lösningar med hjälp av algoritmer, datorer och program, kunna tillämpa datavetenskaplig teoribyggnad och. Concurrency och parallellprogrammering, inom inriktningarna kan du själv välja kurser för att skapa din egen personliga profil på utbildningen. Det finns också kurser med kulturellt innehåll (som språk eller interkulturella relationer). Därför ska du välja Uppsala universitet! Det innebär att laborationer och mindre projekt finns i de flesta kurser, medan vissa kurser har stora projekt.

Masterprogram i datavetenskap - Uppsala universitet
Masterprogram i datavetenskap, Uppsala Universitet

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.). Utbildningen ska ge grund för att aktivt kunna delta i ett forskningsprojekt, antingen som doktorand inom forskarutbildningen eller som anställd i en forskargrupp inom näringslivet, eller för kvalificerad yrkesverksamhet inom ett brett arbetsfält. Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, vi vill ha all typ av feedback för att göra denna sida bättre. Beslut och riktlinjer, enligt beslut av rektor skall vid Uppsala universitet. Du studerar hur framtidens maskiner med tusentals processorkärnor skall programmeras på ett effektivt sätt. Masterprogrammet i människa-datorinteraktion ger dig som student de teorier och metoder som krävs för att utforma välfungerande och innovativa gränssnitt, produkter och tjänster. Undervisningen och kurslitteraturen är på engelska. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser.


Sitemap