Last news

Testa det här receptet på saffransscones. Dagsljuset flyr och det lackar så långsamt mot både jul och inomhusträning. Description, margaretahuset, byggd 1923, var Helsingborgs gamla lasaretts ekonomibyggnad och innehöll kök, tvätt, maskinrum, matsalar och bostäder för..
Read more
In most cases it works just as youd expect. Your opponent is basically static, only equipped with a retractable arm and a paddle that without swinging can return balls with enough spin to make you hit..
Read more

Juridiska biblioteket, uppsala universitet


juridiska biblioteket, uppsala universitet

Näs, Lina bibliotekarie Rahman, Shafiqur biblioteksassistent Söderberg, Madeleine bibliotekarie Thorell, Eva bibliotekarie (tjl) Vusir, Karin bibliotekarie Winrow, Edward biblioteksassistent Zetterberg, Camilla bibliotekarie Sök organisation och personal Skriv. Kontakt, anställda och övriga verksamma, algård-Almgren, Inger bibliotekarie, andersson, Lars-Olof institutionstekniker. Arbetet i basgruppen ger träning i samarbete och i att ge och ta argument. Kursdeltagarna får ut ett antal uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till rättsfall. Den juridiska delen av biblioteket är ett referensbibliotek med ett stort urval av svensk och utländsk juridisk litteratur, offentligt tryck och tidskrifter. I terminen ingår också ett internationellt och jämförande inslag om cirka två studieveckor. Fler evenemang, oA-tidskrifter - hur publicerar man?

Här kan du få information om våra kurser och utbildningar.
Du kan också köpa kursmaterial och få information om tentamenstillfällen, resultat, schemaändringar och uppsatsseminarier eller anmäla dig till en tentamen.
Dag Hammarskjöld och, juridiska biblioteket, Ingår som en del av Universitetsbiblioteket, Uppsala universitet.

Aktuellt, fler nyheter 27 nov. UpUnet-S konton, hemifrån, via bibliotekets datorer eller via egen dator på biblioteket (Lösenord A). Dags att nominera till Årets alumn! För det andra ska läraren i efterhand sammanfatta ämnesstoffet och inlärningsresultaten. Python-workshop 29 nov. 13.15, introduktion till Zotero 28 nov. Termin tre studeras sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt.

Ekonomikum-, Dag Hammarskjöld- och, juridiska biblioteket, Ingår som en del av Universitetsbiblioteket, Uppsala universitet.
Dag Hammarskjöldbiblioteket fungerade till en början som en specialavdelning.
Uppsala stadsbibliotek och finansierades helt av, uppsala kommun.


Sitemap