Last news

S:t Pers kyrka byggdes. 1229 får det så kallade "Köpmanssällskapet" i Visby ta ställning till det så kallade Smolenskfördraget som slutits mellan staden Riga och fursten i Smolensk. Hydroscand-gruppen startades 1969 i Stockholm och är idag..
Read more
Tillgänglighet: I lager, tillverkare: Fiedler Lundgren, modell: White Portion. Snabb leverans: express gratis fraktalternativ till hela Sverige. Köper denna fler gånger. Levereras i vita slimportioner. Emil Dahlvid Photo, Underbar Älskar den här snusen perfekt, perfekt! Vikt..
Read more

Insyn sbk.Stockholm.kartor


insyn sbk.Stockholm.kartor

bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Projektnamn, del av Södermalm 7:87.fl. Du kan också beställa stompunkter för utstakning och höjdmätning. För närvarande visas inte bilagor till beslut (t.e.x.

Här finns information om gällande planer och pågående planarbete. Nybyggnation av bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna. Bussterminalen är en del av Slussenprojektet. Stora Sköndal, program, program för hur Citys byggnader, gator och torg ska förändras. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Du kan söka på stadsdel och se detaljplaner som är under arbete och hur långt de har kommit i planprocessen. Pågående planarbete, här hittar du information om pågående planarbete som visar vad som planeras nu och framöver.

Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Klicka sedan på knappen planfråga och klicka i kartan för att markera vilken plan du vill veta mer. I butiken kan du beställa kartor och stompunkter. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. Strukturplanen innebär att Lövholmen utvecklas till en tät stadsdel. Den som inte framfört synpunkter senast under har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar. Ärenden och handlingar, här kan du se alla ärenden som finns på en viss fastighet, arkiverade såväl som pågående.

Utställning/granskning, under granskningen/utställningen är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Här kan du beställa kartutdrag som kan användas som underlag till situationsplan om du vill ansöka om bygglov. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Lövholmen, strukturplan, program som visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal.


Sitemap