Last news

I'm on NG3 and i'm still absolutely destroying everything in my path! If you wish to post videos, please click the link and apply in the thread). However, the Greatsword can be buffed. Edit, found..
Read more
Ibland är det de närmaste relationerna som står för de största utmaningarna. Då kan det vara skönt att träffa någon utomstående. Våra mottagningar finns i: Haninge, Handenterminalen1, Södermalm, Sädermannagatan 5, Vasastan, Sabbatsbergsområdet. Kyrkans familjerådgivning har respekt..
Read more

Pingis regler dubbel


pingis regler dubbel

egen sida). När poäng givna och/eller mottagna ej är desamma i varje game, och/eller när en eller flera bisques eller halvbisques är givna. Alla väggar, kallas också rör ej väggar. Bakre väggen på hasardsidan. Då en spelare missar ett slag utesluts han från spelomgången.

Det vill säga kalendervis och inte säsongsvis, så tillvida ingen annat sägs. Beslutet togs 2015 och det nya förfarandet startar. En icke regelrätt serve är alltså en serve som inte uppfyller dessa regler. Man servar två gånger var.

Den del av golvet på hasardsidan som ligger mellan sidoväggen, grillväggen, fellinjen och servelinjen (innefattande dessa två linjer). Serve i dubbel, man turas om att serva precis som vanligt förutom att man servar diagonalt, högerrutan till högerutan. Ursprungligen var räkningen fyrtiofem, men förenklades med tiden till fyrtio. Vänstra sidan av banan när ansiktet vänds mot huvudväggen. Hasardsidan: Samma som på servesidan utom att alla kasar mellan två och andra galleriet är uteslutna och att sista galleriets eller vinnande galle-riets linje kallas servelinjen. Dessförinnan räknades endast game. Övriga regler, man får inte ha handen på bordet under spelets gån får inte heller knuffa/flytta på bordet under spelet.


Sitemap