Last news

Jag tror att festivalen visar dem att vi är en öppen skola som satsar på studenterna. Scener byggs, området spärras av och foodtrucks rullar in precis som vilken festival som helst, men hit är bara..
Read more
Systemverktyg (viloläge, starta automatiskt) Krävs aviseringar av störningar. Om du inte redan har laddat ner appen börjar du med det. På de platser där det finns en optisk läsare, håller du telefonen med biljetten mot den...
Read more

Pingis regler dubbel


pingis regler dubbel

egen sida). När poäng givna och/eller mottagna ej är desamma i varje game, och/eller när en eller flera bisques eller halvbisques är givna. Alla väggar, kallas också rör ej väggar. Bakre väggen på hasardsidan. Då en spelare missar ett slag utesluts han från spelomgången.

Det vill säga kalendervis och inte säsongsvis, så tillvida ingen annat sägs. Beslutet togs 2015 och det nya förfarandet startar. En icke regelrätt serve är alltså en serve som inte uppfyller dessa regler. Man servar två gånger var.

Den del av golvet på hasardsidan som ligger mellan sidoväggen, grillväggen, fellinjen och servelinjen (innefattande dessa två linjer). Serve i dubbel, man turas om att serva precis som vanligt förutom att man servar diagonalt, högerrutan till högerutan. Ursprungligen var räkningen fyrtiofem, men förenklades med tiden till fyrtio. Vänstra sidan av banan när ansiktet vänds mot huvudväggen. Hasardsidan: Samma som på servesidan utom att alla kasar mellan två och andra galleriet är uteslutna och att sista galleriets eller vinnande galle-riets linje kallas servelinjen. Dessförinnan räknades endast game. Övriga regler, man får inte ha handen på bordet under spelets gån får inte heller knuffa/flytta på bordet under spelet.


Sitemap